Elderburen  |  ArnhemDiscipline:    Architectuur, Advies
      
Typologie:    Wonen
      
Jaar:    2021
      
Team:    Marcel de Jongh, Twan Verheijen, Arjan Haaima, Arjan Veltmaat, Maaike Wichern, Menno Kopinga en Vincent Zevenhuizen
      
Opdrachtgever:    Portaal

Voor Portaal ontwierp en ontwikkelde Oostwest samen met Van Wijnen, in Elderveld, 70 levensloopbestendige huurappartementen met ontmoetingsruimte voor mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen in hun eigen buurt.

Zelfstandig, actief, veilig, comfortabel, gezellig en betaalbaar zijn de sleutelwoorden van “Inclusief Wonen”, het door Oostwest en Van Wijnen ontwikkelde concept wat inspeelt op de maatschappelijke behoefte van ouderen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.
 
Inclusief Wonen bestaat uit het ontwikkelen en realiseren van betaalbare woningen in een bestaande omgeving (wijk of buurt) waar behoefte is aan deze huisvesting t.g.v. de demografische samenstelling. Naast het bouwen van een woongebouw wordt er samen met locale partners (veelal woningbouwcorporaties en de gemeente) gebouwd aan een woongemeenschap en inbedding in de woon- en leefomgeving en gemeentelijke voorzieningen. Dit doen we door voor- en tijdens het ontwerpen in gesprek te gaan met de buurt en de gemeente en met hen een structuur op te zetten ten behoeve van gemeenschapszin en sociale cohesie. Onderlinge verbondenheid en wederkerigheid met de buurt en de wijk staat centraal, zowel met wijkbewoners als met ondernemers uit de buurt die daardoor onderdeel worden van de community.
 
De wijk Elderveld in Arnhem zuid is een ruim opgezette wijk uit de jaren 80 van de vorige eeuw met veel groen en veel grondgebonden woningen. Vaak wonen de eerste bewoners nog in hun destijds nieuw betrokken woning. Bewoners die hechten aan de leefomgeving maar waar de tuin en de trap een last worden en leiden tot onveilige situaties. Voor deze bewoners zijn de levensloopgeschikte huurappartementen aan de Leidenweg ontwikkeld om veilig en comfortabel in Elderveld te kunnen blijven wonen.

Het ontwerp van het gebouw is zo opgezet dat er ruimte is voor ontmoeting en community-vorming. De gezamenlijke hof met gemeenschappelijke ontmoetingsruimte draagt hier aan bij. In het gebouw zijn diverse voorzieningen opgenomen die passen bij de doelgroep en het gebruik. Zo is er naast de ontmoetingsruimte een bergruimte opgenomen t.b.v. het gezamenlijke groenonderhoud, zijn er per verdieping ruimtes voor het stallen en laden van scootmobielen en is in het complex een ruimte opgenomen voor een buurtwerker. De woningen zijn zo ontwerpen dat, als het nodig is, bewoners ook met hulpmiddelen kunnen worden verzorgd. Hiervoor zijn verkeersruimtes in het appartement breed en de slaapkamer en badkamer ruim opgezet.
(foto's Roos Aldershoff)
< terug naar het overzicht