Pella en Leygraaf  |  ZettenDiscipline:    Architectuur, Interieur
      
Typologie:    Zorg, Renovatie
      
Jaar:    2018
      
Team:    Twan verheijen, Maaike Wichern, Vincent Zevenhuizen en Albert Nass
      
Opdrachtgever:    OG. Heldringstichting

De Heldringstichting is een particulier behandelcentrum ter observatie, diagnostiek, risicotaxatie, behandeling en risicomanagement van kinderen en jongeren met een ernstig ontwikkelingsrisico en gedragsstoornissen.
In het kader van de transformatie van zorg heeft de Heldringstichting haar voorzieningen aangepast aan nieuwe standaarden en eisen van verantwoorde zorg, specifiek aan de eisen van trauma geïnformeerde zorg.
In de oude situatie waren er drie voorzieningen verspreid over het terrein waar gesloten behandeling werd geboden in behandelunits, ieder met één of meerdere klassieke separeercellen.
In de nieuwe situatie is gekozen deze units te integreren in één gebouw dat geschikt is gemaakt als High Security Intensive Care voor meerdere doelgroepen, maar waar door onderlinge compartimentering nog altijd gescheiden kan worden behandeld en waar formatie, kennis en specialistische inzet geconcentreerd in één gebouw kan worden aangeboden en ontwikkeld.
In nauw overleg met een inhoudelijke werkgroep heeft Buro SBH het programma voor Pella en Leygraaf ontwikkeld en het ontwerp gemaakt.
De nieuwe woongroepen van Pella en Leygraaf zijn overzichtelijk en vriendelijk. Het klimaat, akoestiek, sfeer en uitstraling zijn sterk verbeterd. De separeercellen zijn vervangen voor prikkelarme kamers. In Pella is een intensive care unit opgenomen met een extra beveiligde kamer (EBK) die voldoet aan HIC eisen en een werkwijze mogelijk maakt die erop is gericht ingrijpende interventies sterk in aantal terug te dringen.
 
< terug naar het overzicht